Eco-Lighthouse report 2021 Saneringsgruppen AS

Sertifikater

Visjon

Rivningsentreprenør
for En Bærekraftig Fremtid

Vår visjon er å etablere oss som en profesjonell, heldekkende og bærekraftig rivningsentreprenør som betjener hele landet med ekspertise og integritet. Vi søker å sette bransjestandarder gjennom vårt engasjement for kvalitet, sikkerhet og miljøbevissthet. 

Vi streber etter å være ledende innen rivningssektoren, der vi forener innovasjon og erfaring for å transformere prosjekter til suksesshistorier. Vår målsetning er å legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid gjennom ansvarlig praksis og enestående tjenester.

Verdier

Vi er forpliktet til å være førende på flere viktige områder, og våre verdier reflekterer denne forpliktelsen

  • Helse, Miljø og Sikkerhet, (HMS)

Vi prioriterer sikkerheten og helsen til våre ansatte og miljøet. Å være best på HMS er en ufravikelig verdi som veileder våre handlinger og beslutninger til enhver tid.

  • Kompetanse

Vår styrke ligger i vår kompetanse. Vi er dedikerte til å utvikle faglig kompetanse blant våre ansatte, sikre at vi alltid er i forkant med ny teknologi og beste praksis innen vår bransje.

  • Bærekraft og Miljø

Vi er proaktive og fremtidsrettede når det gjelder klima og miljøarbeid. Vi søker løsninger som reduserer vår påvirkning på miljøet og tar ansvar for en bærekraftig fremtid.

  • Samarbeid

Samarbeid er en hjørnestein i vår bedriftskultur. Vi verdsetter samarbeidet internt og eksternt, og tror på at suksess oppnås gjennom felles innsats og partnerskap.

Våre verdier veileder vår atferd og forretningspraksis, og er med på å forme vår bedriftsidentitet og suksess.

Vår Kvalitets-, HMS- og Bærekraftspolitikk

Vår forpliktelse til kvalitet, helse, miljø og bærekraft er hjørnesteiner i vår driftsfilosofi. Vi jobber målrettet, systematisk og i tråd med våre verdier for å kontinuerlig forbedre våre prestasjoner.

  • Kvalitet

Vi streber etter å levere tjenester av høyeste kvalitet. Dette oppnås gjennom fokusert arbeid, kompetanseutvikling og oppfyllelse av kundekrav. Vi følger lover, forskrifter og standarder for å sikre at vår kvalitetsprofil er tydelig og imøtekommer de høyeste standardene i bransjen.

  • HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Vårt arbeidsmiljø skal være trygt, helsefremmende og styrke samholdet blant våre ansatte. Vi prioriterer ansattes sikkerhet og helse, og søker å minimere risiko gjennom kontinuerlig opplæring og bevissthet. Vi tror på at en god HMS-kultur fører til økt effektivitet og bedre resultater.

  • Bærekraft

Fremtidens rivningsoppdrag krever spesialisert kompetanse, og vi sikrer at våre medarbeidere er godt utrustet med nødvendig ekspertise. Vi engasjerer oss i miljøvennlig drift og har et mål om å være bransjeledende innen miljø, gjenbruk og avfallsortering. Dette oppnår vi gjennom aktiv forbedring og ved å sette strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører.

  • Vår Forpliktelse

Vi anerkjenner at utvikling av en god Kvalitet, HMS- og Bærekraftskultur er et felles ansvar. Ledelsen skal legge til rette for at alle medarbeidere kan bidra til denne kulturen, slik at vi sammen oppnår våre mål og opprettholder vår forpliktelse til en sikker, bærekraftig og kvalitetsorientert virksomhet.

Transport og Avfallsortering

Vi tar ansvar for en effektiv avfallsbehandling ved å sortere alt avfall i spesifikke fraksjoner på anleggsområdet. Disse fraksjonene blir deretter forsvarlig transportert til godkjente mottak.

  • Fremme Gjenbruk

Vi oppfordrer til gjenbruk av materialer der det er mulig, og samarbeider tett med byggherren for å legge til rette for dette. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi ved å optimalisere gjenbrukspotensialet.

  • Høye Sorteringsmål

Vi har fastsatt ambisiøse sorteringsmål for våre prosjekter. Vårt overordnede mål er å oppnå en sorteringsgrad på over 92% i alle våre prosjekter. Dette viser vårt engasjement for miljøet og bærekraftig ressursforvaltning.

Ved å implementere effektive sorteringspraksiser og fremme gjenbruk, streber vi etter å redusere miljøpåvirkningen og skape en grønnere fremtid gjennom vårt avfallshåndteringsarbeid.