Ledige stillinger

Jobbe hos oss?

Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Se ledige stillinger under eller fyll ut en åpen søknad i skjemaet ved siden av.

Kalkulatør

Saneringsgruppen maskin As har hovedkontor i Bergen, men har jobber over hele Norge. Ingenting skal bygges av oss, men alt kan rives. Saneringsgruppen river alt fra svømmeanlegg, barnehager, skoler, sykehus, kontorbygg m.m.


Fremover har vi flere spennende prosjekter på gang og ser etter deg som ønsker å bidra til at selskapet leverer god service, profesjonalitet og et godt arbeidsmiljø. I vår bedriftskultur står samspill. tillit og faglig dyktighet høyt.

Vil du være med på å utvikle selskapet sammen med oss, vil vi gjerne høre fra deg. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomgang av forespørsler omfang / kompleksitet / fag mm.
 • Utsendelse av tilbudsforespørsler og evaluering av innkomne tilbud
 • Kalkulasjon av egne arbeider i samarbeid med selskapets fagressurser
 • Sammenstilling av komplett kalkyle
 • Delta i tilbuds gjennomgang / kvalitetssikring
 • Delta i avklarings / kontraktsmøter med byggherre
 • Strukturere kalkyle / underlag før oppstart prosjekt
 • Delta i kontrakts gjennomgang / overlevering til prosjekt
 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant utdannelse; teknisk fagskole/ ingeniør / siv. ingeniør
 • Relevant erfaring fra bransjen kan erstatte og kompensere for manglende formell utdanning
 • Karakter B i matematikk, eller erfaring fra kalkulasjon
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Systematisk og liker å jobbe med tall
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team og jobbe med tidsfrister
 

VI TILBYR:

 • En framtidsrettet og spennende bransje i rask endring for å møte fremtidens krav.
 • Et spennende miljø skifte.
 • Prosesser og mennesker som spiller på lag og gjør hverandre gode.
 • En aktør i bransjen som verdsetter erfaring og legger til rette for ansattes faglige utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser
Asbestsanerer / rivnings arbeider

Vi ser etter deg som vil jobbe med sanering og rivearbeid. Du må ha serviceinnstilling og har lyst til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver i et hektisk arbeidsmiljø. Noe reise må påregnes, du må kunne jobbe selvstendig, men også sammen med andre.

 

Vi tilbyr deg

I Saneringsgruppen Maskin kan du få mulighet til faglig og personlig utvikling innad i bedriften, du kan utvikle kompetanse innenfor sanerer faget gjennom interne kurs og varierte oppdrag. Vi har høyt fokus på HMS og har gode og profesjonelle prosesser forankret i vårt system.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra håndverksarbeider eller saneringsarbeider
 • Førerkort kl B (gjerne BE og C)
 • Gode Engelsk kunnskaper
 

Personlige egenskaper- hva trenger vi fra deg?

 • Strukturert og ryddig
 • Liker fysisk arbeid
 • Selvstendig og fleksibel

 


 

We are looking for you who will work with demolition work. You have to have the service attitude and want to work on different tasks in a busy work environment. Some travel must be expected, you must be able to work independently, but also with others.

 

We offer you

In Saneringsgruppen maskin As you can have the opportunity to gain professional and personal development within the company, you can develop competence in the remediation profession through internal courses and various assignments. We have a high focus on HSE and have good and professional processes rooted in our system.

 

Qualifications:

 • Experience from crafts or demolition work
 • You must be able to use a smart phone
 • Driver’s license at B (preferably BE and C)
 • Good English skills
 

Personal qualities – what do we need from you?

 • Structured
 • Likes physical work
 • Independent and flexible
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.