Vi ser etter deg som vil jobbe med sanering og rivearbeid. Du må ha serviceinnstilling og har lyst til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver i et hektisk arbeidsmiljø. Noe reise må påregnes, du må kunne jobbe selvstendig, men også sammen med andre.

Vi tilbyr deg

I Saneringsgruppen Maskin kan du få mulighet til faglig og personlig utvikling innad i bedriften, du kan utvikle kompetanse innenfor sanerer faget gjennom interne kurs og varierte oppdrag. Vi har høyt fokus på HMS og har gode og profesjonelle prosesser forankret i vårt system.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra håndverksarbeider eller saneringsarbeider 
 • Førerkort kl B (gjerne BE og C)
 • Gode Engelsk kunnskaper.

Personlige egenskaper- hva trenger vi fra deg?

 • Strukturert og ryddig
 • Liker fysisk arbeid
 • Selvstendig og fleksibel

Do you want to work on different projects in an exciting industry? Saneringsgruppen maksin AS seeks demolition worker in Bergen!

We are looking for you who will work with demolition work. You have to have the service attitude and want to work on different tasks in a busy work environment. Some travel must be expected, you must be able to work independently, but also with others.

We offer you:

In Saneringsgruppen maskin As you can have the opportunity to gain professional and personal development within the company, you can develop competence in the remediation profession through internal courses and various assignments. We have a high focus on HSE and have good and professional processes rooted in our system.

Qualifications:

 • Experience from crafts or demolition work
 • You must be able to use a smart phone
 • Driver’s license at B (preferably BE and C)
 • Good English skills.

Personal qualities – what do we need from you?

 • Structured
 • Likes physical work
 • Independent and flexible